Dare2Care - "Het geheim van het leven is geven!"

Hallo, bent u reeds bekend met het begrip “Pay it forward”? Deze beweging is wereldwijd in opmars dankzij het gelijknamig boek van Catherine Ryan Hyde en de latere verfilming ervan. De kern van het verhaal gaat over een jongen die zijn klasopdracht “Hoe kan je de wereld helpen beter worden?” zeer ernstig neemt en met een subliem idee op de proppen komt.

Sinds het verschijnen van het boek en de film zijn er over heel de wereld reeds ontelbare initiatieven en acties ondernomen om het gedachtengoed verder te verspreiden. Ook de auteur van het boek “D-codeer je toekomst” was ontroerd door de kracht en eenvoud van het idee en wou het eveneens verder uitdragen. Ook hij was reeds jaren op zoek naar een manier hoe hij het beste kon bijdragen aan een betere wereld. Gedurende jaren verzamelde hij beetje per beetje stukjes informatie voor een boek zonder daarbij een duidelijk beeld voor ogen te hebben in welke context het boek zou uitgebracht worden. De doorbraak bleek de boodschap in de film “Pay it forward” te zijn. Daardoor werd zijn missie nu duidelijk: een boek uitbrengen omtrent het principe van “DOORGEVEN”, doorgeven van kennis, doorgeven van informatie en het onbaatzuchtig helpen van hulpbehoevenden met financiële-, materiële- en morele steun. Daarvoor moet de hulpgever zelf sterk genoeg staan op persoonlijk en/of materieel vlak. En dit kan je worden door het toepassen van de inzichten in het eerste boek “D-codeer je toekomst” van de auteur Luc Devos.

In de eerste hoofdstukken verwijst de schrijver naar onze huidige maatschappij: oorlog, (on)verdraagzaamheid, rechtspraak, zwartwerk en fraude, machtsmisbruik, politieke instabiliteit, gebrek aan direct inspraak, racisme, homofobie, seks, religie, armoede, overconsumptie, geld, bedrog, onrealistische super bonussen, profitariaat, gebrek aan transparantie en gebrek aan duurzaamheid. Hij komt tot de conclusie dat daaraan dringend iets gedaan moet worden, en dit door eerst als individu zelf te veranderen.

“Be the change you want to see in the world.” (M. Gandhi)

Luckie’s missie: we moeten de handen in elkaar slaan om samen te wereld te verbeteren. Hoe kunnen we dat? Door het toepassen van het “Pay it forward”-principe!
Wanneer is iemand klaar voor zijn of haar bijdrage? Wanneer deze persoon sterk genoeg staat op persoonlijk- en/of materieel vlak.
Hoe kunnen we sterker worden op persoonlijk en/of materieel vlak? Door het toepassen van de inzichten beschreven in het boek “D-codeer je toekomst”.

Na het doorlopen van deze stappen wordt de lezer vanzelf sterker en kan hij of zij het “Pay it forward”-principe opnemen en mee helpen verspreiden. Het resultaat daarvan is een betere, meer verdraagzame samenleving en meer welzijn voor iedereen...

Daarom de beweging met als doel het toepassen van het “Pay it forward”-principe in persoonlijke-, economische- en politieke situaties! Help mee om de wereldwijde beweging te promoten en verder door te geven tot er voldoende draagkracht is bereikt om samen te leven op basis van globale ethische- en spirituele inzichten.

Het is de droom van de auteur dat deze inzichten en het ”Pay it forward”-principe opgenomen zouden worden in het onderwijs voor jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder.

Verder op deze site wordt bijkomende informatie betreffende “Pay it forward” gegeven.

Bedankt voor de interesse en de tijd om deze pagina helemaal door te nemen, en onthoud:

“The secret of living is giving...! (Dexter Yager)”.

Luc Devos - auteur
2014